Rank List - NRI

Sl NO Application Number Name Percentage Of Mark Rank
1 EMSNC230 MEGHNA SAJI 90.7 1
2 EMSNC236 NAJMA NISHARIN N 85.2 2
3 EMSNC226 ABDUL MUSAVVIR N.P 84.3 3
4 EMSNC228 AVANI R P 78.5 4
5 EMSNC244 MOHAMED RIZWAN 75.7 5
6 EMSNC240 NISHA ELIZABETH MATHEW 75.2 6
7 EMSNC245 JUDY JAMES 73.3 7
8 EMSNC247 HARITHA K H 72.6 8
9 EMSNC235 GAYATHRI SIVAN 71.7 9
10 EMSNC248 NIMISHA JAMES 71.5 10
11 EMSNC249 MUHAMMED RAUF V 70.2 11
12 EMSNC242 MUHSIN AJMAL K 68.3 12
13 EMSNC246 NIRANJANA SOJAN 67.4 13
14 EMSNC229 AKSHYA K 65.7 14
15 EMSNC233 HRITHIK VISWAS V 62 15